Onze ethische code van goede praktijken brengt in één document de principes, criteria en gedragsregels samen die de werknemers van North Atlantic Insurance Broker Company, S.A. moeten naleven.

Het doel van deze Code is de principes en waarden vast te leggen die het handelen van het bedrijf en al zijn werknemers moeten regelen om professioneel, ethisch en verantwoordelijk gedrag bij de uitvoering van hun activiteiten te garanderen en tegelijkertijd de inzet van het bedrijf voor de principes van bedrijfsethiek en transparantie weer te geven.

De ethische principes en waarden van de onderneming vormen de basis waarop de activiteit van North Atlantic Insurance Broker Company, S.A. is gebaseerd: Integriteit en respect voor wettigheid, mensenrechten en ethische waarden. Respect voor mensen, verantwoordelijkheid en voorzichtigheid in handelen. Om een goede werkomgeving te zoeken.

Transparantie en onpartijdigheid, gelijke kansen, professionele ontwikkeling en non-discriminatie. Bedrijfsimago en reputatie.