De NAIBC heeft een globaal beleid opgesteld dat bestaat uit een strikte naleving van de geldende wettelijke voorschriften en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en het Controleorgaan voor de preventie van het witwassen van geld in de landen waar zij actief is.

Het witwaspreventiebeleid van NAIBC en al haar dochterondernemingen is gericht op het niet gebruiken van onze structuren voor activiteiten die verband houden met het witwassen van geld en is gebaseerd op de volgende punten

Identificatie en kennis van de Aandeelhouders en hun economische of professionele activiteiten.

  • Het bestaan van een actief orgaan voor interne controle en communicatie.
  • Schriftelijke interne procedures met specifieke profielen.
  • Uitbreiding van de preventiecultuur naar alle medewerkers door middel van specifieke opleidingen en periodieke herinneringen.
  • Rapportage aan de bevoegde autoriteiten volgens de procedure die te allen tijde door de toezichthouder wordt vastgesteld.